Harper's Bazaar kao brand.

.„Ko vreme posvećuje učenju, vremenom postaje sve veći“ - svojevremeno je rekao Lao Tzu, jedan od najvećih mudraca koje pamti istorija čovečanstva. Ono o čemu možemo diskutovati je promena načina učenja i ovladavanja novim veštinama u skladu sa duhom modernog vremena. Jer, od uslova na koji se znanje usvaja, u mnogo čemu zavisi i njegov kvalitet. 

Akademija za Marketing i Brand Management vam donosi znanje iz oblasti marketinga, brend menadžmenta, inovacija i uvida u potrebe kupaca, te vas upoznaje sa najvažnijim veštinama i alatima za uspešno sprovođenje inovativnih marketinških strategija u praksi.

 

 

Steknite nove veštine
na specijalizovanoj obuci.