Danas zaposleni veoma dobro znaju šta žele i očekuju od svog radnog mesta.

Ako uzmete u obzir da je broj talentovanih ljudi sve manji, a trošak zamene zaposlenih sve veći - zasigurno je da će kompanije dugoročno profitirati kroz privlačenje boljih kadrova, njihovu veću efikasnost i motivaciju, a to će na kraju uticati i na rezultate na tržištu.

Ukoliko želite da unapredite veštine zaposlenih, Molèn Creative Academy može kreirati obuke nudeći znanja koja rezonuju sa potrebama savremenog tržišta.

Za više informacija, zakažite sastanak na [email protected]