Šta ćete naučiti

Ovaj program će vas osposobiti da odgovorite na potrebe i izazove tržišta za perspektive upravljanja zaposlenima, razvoja talenata i organizacionog ponašanja.

Zaposleni su „mozak“ organizacije i razlog koji stoji iza uspeha te organizacije. Pošteno zapošljavanje, intervjuisanje i selekcija su glavne ključne funkcije menadžmenta ljudskih resursa. 

Naš program će vam omogućiti čvrsto utemeljene fokuse na to kako definisati i izraziti zahteve kompetencija, privući ljude koji ispunjavaju te zahteve i zatim izvršiti selekciju kandidata koji su najkompetentniji ili koji imaju najviše potencijala da to budu. Kao i kako da ih zadržite. Sem iskusnih stručnjaka iz regiona koji će vam predstaviti svoje znanje, na akademiji za menadžment ljudskih resursa imaćete priliku da slušate i stručnjake iz celog sveta koji će zbog vas posetiti Molèn Creative Academy 2 puta tokom semestra.

Napomena: Zbog kvaliteta predavanja i radionica, broj mesta je ograničen na 2 grupe po 10 osoba.

Kako biste se prijavili na ovu akademiju, potrebno je da pošaljete CV na contact@molencreativeacademy.com sa naznakom Akademija za Upravljanje ljudskim resursima. Predavanja počinju 06.10.2020.

Program

OPIS MODULA

Program HR Akademije će vas osposobiti da odgovorite na potrebe i izazove tržišta za perspektive upravljanja ljudima, razvoja talenata i organizacionog ponašanja. Zaposleni su „mozak“ organizacije i razlog koji stoji iza uspeha te organizacije. Naš program će vam omogućiti čvrsto utemeljene fokuse na to kako definisati i izraziti zahteve kompetencija, privući ljude koji ispunjavaju te zahteve i zatim izvršiti selekciju kandidata koji su najkompetentniji ili koji imaju najviše potencijala da to budu.
Akademija za HR menadžment namenjena je svima koji žele da se upoznaju sa važnosti razvoja ljudi u poslovnom okruženju, ključnim principima i modelima individualnog razvoja, kao i sa konceptom organizacijske kulture.
Sem iskusnih stručnjaka iz regiona koji će vam predstaviti svoje znanje, na akademiji za HR menadžment imaćete priliku da slušate i stručnjake iz celog sveta, koji će zbog vas posetiti Molèn Creative Academy 2 puta tokom semestra.

ŠTA ĆETE NAUČITI?

1. Osnove HR menadžmenta (istorija HR-a)
2. Regrutacija i selekcija/ Akvizicija talenata
3. Talent menadžment
4. Coaching & mentoring
5. Organizacijska kultura
6. Razvoj ljudi
7. Performans menadžment
8. Strategija nagrađivanja
9. People analytics
10. Employer branding
11. Design thinking

PROGRAM AKADEMIJE

1. Osnove HR menadžmenta
- Uvod u HR menadžment (istorija & evolucija HR funkcije)
- Strateški i operativni HR
- Glavni procesi u HR-a
- Trendovi u modernom HR-u
- HR kao influenser (stakeholder menadžment u HR-u)

2. Regrutacija i selekcija/ Akvizicija talenata
- Opis posla i analiza posla
- Kanali i alati regrutacije
- Proces selekcije kandidata
- Intervju kao glavna tehnika
- Assessment u procesu selekcije
- AI & Machine learning u selekciji
- Onboarding proces (i iskustvo kandidata)
- Employer branding & EVP kao attraction tools
- KPI-jevi regrutacije i selekcije

3. Talent Management
- Identifikacija Talenata
- Assessment (9 grid Matrix-HiPO & HiPER)
- Talent development programi (Soft skills, Technical skills, Leadership programi…)
- Succession planning program

4. Coaching & Mentorstvo
- Šta je coaching?
- Uloga kouča
- Coaching stilovi učenja
- Osnovne veštine u coaching-u
- Otpori
- Coaching proces
- Mentorstvo
- Kada i kako se koristi mentorstvo
- Korisni alati

5. Organizacijska kultura
- Definicija i određenje organizacijske kulture
- Prepoznavanje i manifestacija organizacijske kulture u poslovanju
- Ponašanja i vrijednosti kao osnova organizacijske kulture
- Individualni sustav vrijednosti i refleksija na poslovno okruženje
- Metode i alati za procjenu organizacijske kulture
- Upravljanje organizacijskom kulturom
- Organizacijska kultura vs organizacijska klima, engagement i zadovoljstvo zaposlenih
- Organizacijska kultura i poslovni rezultati

6. Razvoj ljudi
- Razvoj, definicija
- Važnost i specifičnosti razvoja u poslovnom okuženju
- Razvoj postojećih vs zapošljavanje novih zaposlenika
- Razvojni proces
o Analiza razvojnih potreba
o Planiranje razvojnih aktinosti
o Provođenje razvojnih alata i aktivnosti
o Praćenje i povratna informacija
- Kompetencije, definicija i važnost u razvojnom procesu
- Growth Mindset, utjecaj na individualni i organizacijski razvoj
- Razvojni alati i aktivnosti
o Coaching
o Mentorstvo
- Stakeholderi u razvojnom procesu
- Feedback, osnovi principi

7. Performance Management kroz postavljanje ciljeva i KPI-jeve
- Definicija Performance menadžmenta
- Postavljanje pravih ciljeva (kvantitativni VS kvalitativni)
- Veza između Performance menadžment i Korporativna strategija
- Šta su KPI-jevi i šta su ključne kompetencije?
- Feedback u Performance menadžmentu
- Novi trendovi u Performance menadžmentu
- Performance menadžment kao razvojni ili rating alat (povezanost sa razvojem ili sa novcem)

8. Strategija nagrađivanja
- Salary management (osnovna plata, bonusi + sistem benefita)
- Motivacija (materijalna i nematerijalna)
- Budžetiranje i izveštavanje u HR-u

9. People analytics

10. Employer branding

11. Design thinking for HR

Uslovi i paketi

Upravljanjeljudskim resursima

POJEDINAČNA OBUKA

Upravljanje
ljudskim resursima

Cena obuke 1500 EUR 1050 EUR
plaćanje na 5 jednakih rata

PRIJAVI SE